Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Γκάζια Στουρνάρα στις εφορίες

Εγκύκλιος για την ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

FOSPHOTOS | Παναγιώτης Τζάμαρος
FOSPHOTOS | Παναγιώτης Τζάμαρος

Να επισπεύσουν τις εργασίες τους ώστε η επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε κάθε περίπτωση εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίζοντα ζητά το υπουργείο Οικονομικών από τις εφορίες.

Με εγκύκλιο που εστάλη το υπουργείο ζητά από όλες τις εφορίες να διεκπεραιώσουν άμεσα όλες τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των οποίων ο χρόνος αναμονής από την υποβολή τους υπερβαίνει τις 120 ημέρες.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι από τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με χρόνο αναμονής πάνω από 90 ημέρες καθώς προωθείται νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία θα καταβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης επιστροφής από το δημόσιο στους υπόχρεους στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής καθυστερούν πέραν του ορίου αυτού.

« Η εμφάνιση σημαντικών καθυστερήσεων δεν ενισχύει την αξιοπιστία του Δημοσίου έναντι των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους», επισημαίνει το υπουργείο στην εγκύκλιο.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By