Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

«Δεν επηρεάζεται το υπόλοιπο κυπριακό τραπεζικό σύστημα»

Η διαδικασία εξυγίανσης αφορά μόνο δύο τράπεζες, διευκρινίζει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

 © FOSPHOTOSYiannis Kourtoglou
© FOSPHOTOS Yiannis Kourtoglou

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και την απορρόφηση της από την Τράπεζα Κύπρου προέβη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, τονίζοντας ότι της ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να παρέχει άμεσα ρευστότητα και διασφαλίζονται απόλυτα οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αναφέρει:

1. Η διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας συνεπάγεται τον διαχωρισμό της σε μια «καλή» και μια «κακή» τράπεζα, με απόλυτη διασφάλιση των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας μέχρι του ποσού των 100,000 ευρώ ανά καταθέτη. Η διευθέτηση αυτή καλύπτει και τους κοινούς λογαριασμούς (joint accounts).

2. Την απορρόφηση της «καλής» Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να παρέχει άμεσα ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τους Κανόνες του Ευρωσυστήματος, ώστε η ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου να μην επηρεαστεί από την μεταφορά του ποσού της Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) της Λαϊκής Τράπεζας.

4. Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακεφαλαιοποιηθεί εις τρόπο ώστε οι δικαιούχοι λογαριασμών μέχρι του ποσού των 100,000 ευρώ να προστατεύονται πλήρως, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ο διορισμός προσωρινού Ειδικού Διαχειριστή στις δύο τράπεζες σκοπό έχει τη διευκόλυνση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, η αποστολή του Ειδικού Διαχειριστή συνίσταται πρωτίστως στη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης της. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξυγίανσης δεν είναι συνώνυμη της διαδικασίας εκκαθάρισης.

6. Η διαδικασία εξυγίανσης αφορά μόνο τις δύο τράπεζες. Το υπόλοιπο κυπριακό τραπεζικό σύστημα δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία εξυγίανσης ούτε και από τις αποφάσεις του Eurogroup.

 

 

 

By