Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Διακοπή της σύνταξης σε 2. 277 άτομα που δεν απογράφησαν

Σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους.

FOSPHOTOS
FOSPHOTOS

Διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης σε 2. 277 συνταξιούχους, που δεν απογράφησαν από το σύνολο των 447.162 του Δημοσίου που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις στις περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 26,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 14,9 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 11,9 εκατ. ευρώ αναζητείται.

Για το υπόλοιπο ποσό των 11,9 εκατ. ευρώ η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Από τις 2.304 περιπτώσεις, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 92 περιπτώσεις άνω των 30.000 ευρώ έκαστη, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 6.208.124 ευρώ που είχε κατατεθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Γ. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την  διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται, μηνιαία, στα 705.855 ευρώ.

Δ. Σημειώνεται ότι η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό (περίπτωση προς περίπτωση) των 2.277 μη απογραφέντων συνταξιούχων.

Ε. Επιπρόσθετα, με σχετική διάταξη του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου, θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Διαδικτυακή Πύλη (Portal)

Α. Δημιουργήθηκε Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr) με στόχο να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες:

•             Υπηρεσίες ενημέρωσης για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους.

•             Τη δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης.

•             Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός).

•             Εξατομικευμένη και αναλυτικά ενημέρωση για την πορεία της αίτησής τους.

Β. Από 06.02.2013 η Διαδικτυακή Πύλη έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν αλλά και εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ήδη:

•             Επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία υπολογισμού του ύψους της σύνταξης και η εφαρμογή είναι ξανά διαθέσιμη μαζί με δύο πληροφοριακά αρχεία για τους ενδιαφερόμενους.

•             Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που επεξεργάζεται τη δυνατότητα χορήγησης ορισμένων πιστοποιητικών-βεβαιώσεων των ΚΕΠ και θεώρησης βιβλιαρίων υγείας του ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ χωρίς την αναγκαιότητα προσέλευσης στην Υπηρεσία Συντάξεων.

3. Διαδικασία Απονομής Σύνταξης – Αναδιάρθρωση Υπηρεσίας Συντάξεων

Α. Τηρείται, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων.

Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και σχετική έγγραφη οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις 12.10.2012.

Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη.

Επιπρόσθετα, με διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου:

•             Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου με τον ορισμό αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

By