Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Διευκολύνσεις στους ασθενέστερους αποφάσισε για ακόμα ένα χρόνο η ΕΥΔΑΠ

«Στο κοινωνικό πρόγραμμα εντάσσονται πολύτεκνοι και υπερήλικες άνω των 75 ετών»

fosphotos.com | Alexandros Katsis
fosphotos.com | Alexandros Katsis

Παρατείνεται για ακόμα ένα χρόνο τo κοινωνικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η ΕΥΔΑΠ και προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις στα τιμολόγια ασθενέστερων ομάδων της κοινωνίας μας όπως είναι οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, που έχει επηρεάσει τα ελληνικά νοικοκυριά, η ΕΥΔΑΠ επεκτείνει για ένα ακόμη χρόνο την πρωτοβουλία της για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων, που αφορά σε:

  • Τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά,
  • Υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην πρώτη ομάδα:

  • Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
  • Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
  • Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Στους δικαιούχους της πρώτης ομάδας η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.

Όσον αφορά στη δεύτερη ομάδα:

  • Έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης, εφόσον:

α) είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)

β) έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως και

γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης-αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 €.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χορήγηση της έκπτωσης, οι νέοι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους), απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών. Η ισχύς του νέου κοινωνικού προγράμματος θα έχει διάρκεια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By