Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2020

Δραματική πρόβλεψη: Στο 30,1% η ανεργία το 2013

Δυσμενείς οι προβλέψεις για την ανεργία από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ενώ η ύφεση θα είναι στο -4,1% το 2013.

joblessΔραματικές είναι προβλέψεις του το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την ανεργία στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 30,1% το 2013 αντί του 24,6% το 2012.

Παράλληλα, στο 4,1% τοποθετεί την πρόβλεψη για την ύφεση το 2013. Σχετικά με την τριμηνιαία εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους, οι προβλέψεις διαμορφώνονται στο -5,2% και -5,6%, για το τελευταίο τρίμηνο του 2012 και το πρώτο τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα, ενώ για τα επόμενα τρία τρίμηνα καταγράφεται μια σημαντική συνεχιζόμενη τάση επιβράδυνσης της ύφεσης, με τους σχετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ να εκτιμώνται στο -4,6%, -3,5% και -2,9%, αντίστοιχα.

Τα αρντητικά

Οι δυσμενείς προοπτικές αποτυπώνονται, εκτός από την αγοράς εργασίας, και στο λιανικό εμπόριο, σε δείκτες τιμών που ενσωματώνουν αυξήσεις φόρων, καθώς και στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία στην εγχώρια αγορά και τις παραγγελίες στη βιομηχανία.

Αναφορικά με την πορεία στις κύριες συνιστώσες της ζήτησης, επιδείνωση εξακολουθεί να καταγράφεται στην τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και τις επενδύσεις.

Τα θετικά

Ευνοϊκότερες εξελίξεις θα καταγραφούν στη βιομηχανία, μέσω του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στην εξωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα, μέσω των δεικτών πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, τις τιμές, μέσω κάποιων κατηγοριών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αλλά και δεικτών τιμών στις κατασκευές και τα ακίνητα, τον τουρισμό, μέσω των ταξιδιωτικών εισπράξεων, και τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών, μέσω των δεικτών επιχειρηματικών προσδοκιών στο εμπόριο και τις κατασκευές.

Πάντως, από το τρίτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, διαφαίνεται μια δυνητικά σταθεροποιητική τάση. Ταυτόχρονα, δεν παρατηρείται σημαντική βελτίωση στους περισσότερους δείκτες, αλλά ούτε και συνολική επιδείνωση στα μεγέθη. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να ερμηνευτούν ως ενδείξεις είτε για την αποκλιμάκωση της ιδιαίτερα αρνητικής δυναμικής που χαρακτήριζε την ελληνική οικονομία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2012, ή για την τήρηση μιας στάσης αναμονής, λόγω της αβεβαιότητας που συνδεόταν με την οριστικοποίηση των νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και την εξασφάλιση της εξωτερικής χρηματοδότησης στα πλαίσια του Μνημονίου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By