Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Δυνατότητα προσωρινής ακινησίας για ταξί και φορτηγά δημόσιας χρήσης

Aπό τρεις μήνες μέχρι και τρία έτη

fortiga

Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή ακινησία από τρεις μήνες μέχρι και τρία έτη τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) και τα ταξί, θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν, μετά από κοινή απόφαση, που υπέγραψαν ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο υφυπουργός Εργασίας Αντώνης Μπέζας.

Στη διάρκεια της ακινησίας, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων αυτοκινήτων απαλλάσσονται της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, της υποχρέωσης ασφάλισης του αυτοκινήτου και των τελών κυκλοφορίας.

Η ρύθμιση, όπως αναφέρει ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, κρίθηκε απαραίτητη για τους ιδιοκτήτες των φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και τους ιδιοκτήτες ταξί, που λόγω της μείωσης του μεταφορικού έργου που έχει γίνει σε αυτές τις κατηγορίες, αδυνατούσαν να σταματήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης τους, με συνέπεια να συσσωρεύονται χρέη, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα.

Η απόφαση εστάλη στο υπουργείο Οικονομικών για συνυπογραφή.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By