Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Εγκύκλιος για ρύθμιση χρεών στο Δημόσιο

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιοι όχι

EforiaΤα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στη νέα ρυθμιση για τα χρέη προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, διευκρινίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους», ο αριθμός των δόσεων μπορεί να γίνει «απεριόριστος» για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες και μπορούν να τεκμηριώσουν την οικονομική τους δυσπραγία. Ωστόσο, για επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων από 25% έως 50%.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των πολλών μηνιαίων δόσεων και σε όσους είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές τους πριν από το 2013 με παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά τέθηκαν εκτός των ρυθμίσεων αυτών μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31-12-2012 δύνανται να ρυθμίζονται έως και 48 μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:

– Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50% εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως 30-6-2013.

– Με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων αν η οφειλή εξοφληθεί έως και 30-6-2014.

-Με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων αν το χρέος εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2015.

– Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2016.

– Με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2017.

Οι προϋποθέσεις

Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Εκτός ρυθμίσεων βγαίνουν όσοι:

– δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μια δόση της ρύθμισης για πάνω από μία φορά

– καθυστερούν την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για πάνω από ένα μήνα

– δεν υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’όλο το διάστημα καταβολής των οφειλών

– δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα τις οφειλές που δημιουργούνται από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά

– έχουν υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By