Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020

ΕΕ: Στο στόχαστρο οι κρατικές ενισχύσεις για αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες

Νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για την κρατική χρηματοδότηση αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων

fosphotos.com | Menelaos Myrillas
fosphotos.com | Menelaos Myrillas

Στην υιοθέτηση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίζουν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων θα εγκρίνονται αν υπάρχει πραγματική ανάγκη σε ζητήματα μεταφορών και αν η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη διασφάλισης της προσβασιμότητας μιας περιοχής. Καθορίζονται ακόμη ανώτατα όρια σε κρατικές ενισχύσεις ανάλογα με το μέγεθος του αεροδρομίου ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη ενίσχυση σε μικρά και περιφερειακά αεροδρόμια.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι ενισχύσεις για τη λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων (με επιβατική κίνηση που δεν ξεπερνά τα τρία εκατ.) θα εγκρίνονται, υπό προϋποθέσεις, για μια μεταβατική περίοδο δέκα ετών ώστε να υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

(Visited 1 times, 1 visits today)