Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

«Ελευθερώνονται» 29,8 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ

Κονδύλια του ΕΣΠΑ ύψους 29,8 εκατομμυρίων ευρώ «απελευθερώνονται» μετά απο σχετική απόφαση που υπέγραψε ο γ.γ Δημοσίων Επενδύσεων Γ.Γιαννούσης.

Αφορούν 383 επενδύσεις συνολικού ύψους 42,9 εκατομμυρίων ευρώ ενταγμένες στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού χερσαίων εμπορικών οδικών μεταφορών. Σύμφωνα με την γενική γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων τα κονδύλια θα διατεθούν σε δράσεις με στόχο την «μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού» καθως και τις «προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, τη μείωση αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και την εφαρμογή προωθητικών ενεργειών».

Hands counting €50 Euro notes € 50 movement blur. Picture: ImagestateΟι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν «βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων και συστημάτων σχετικών με τον τομέα, ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, ενέργειες εκπαίδευσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη e- Υπηρεσιών (e-marketplaces, ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου)». Στην …ουρά περιμένουν 120 ακόμη προτάσεις για έγκριση που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «εφόσον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι».[space size=»30″]

By