Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

ΕΟΠΥΥ: Δεν θα υπάρξουν νέα χρέη

Η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται χωρίς νέα ελλείμματα

eopyy600_400

Θετικά είναι τα οικονομικά δεδομένα του ΕΟΠΥΥ όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται χωρίς νέα ελλείμματα, ενώ ο προϋπολογισμός του 2014 είναι ισοσκελισμένος.

Σχετικά με την επόμενη χρονιά, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ προσδιορίζονται στα 4.982 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγεί ο Οργανισμός, «η υστέρηση ύψους 376 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014, δεν απηχεί τα πραγματικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει καμιά παρενέργεια στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού. Κι αυτό γιατί το 2014 είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ποσό εσόδου ύψους 344 εκατ. ευρώ που έλαβε ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της ειδικής χρηματοδότησης για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους. Αντίστοιχο ποσό δεν θα υφίσταται το 2015 λόγω της λήξης του προγράμματος.

Επίσης, η μείωση της Κρατικής Επιχορήγησης κατά 107 εκατ. ευρώ (2015: 526 εκατ. 2014: 633 εκατ. ευρώ) οφείλεται στην μεταφορά συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ στο νεοσύστατο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.). Πιο συγκεκριμένα θα επέλθει μείωση της τάξης των 52 εκατ. ευρώ στο κόστος μισθοδοσίας και 55 εκατ. ευρώ στις λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ λόγω του, ότι οι συγκεκριμένες πιστώσεις μεταφέρθηκαν πλέον στο ΠΕΔΥ.

Έτσι, οι αποκλίσεις συγκεκριμένων ποσών από τον προϋπολογισμό δεν συνιστούν μειώσεις αλλά αφορούν σε δαπάνες που δεν θα πληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ αλλά από το νεοσύστατο ΠΕΔΥ. Επομένως, συγκεντρωτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός του 2015 εμφανίζεται ισοσκελισμένος και μάλιστα με ταμειακό πλεόνασμα 24 εκατ. ευρώ (έσοδα 4,984 δισ. έξοδα 4,960 δισ. ευρώ)».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By