Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Επανέλεγχος των συμβάσεων που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου

Οι αρμόδιες διευθύνσεις οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στο υπουργείο

asep

Επανέλεγχο των συμβάσεων  ορισμένου χρόνου ή έργου που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, εξήγγειλε  ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, με εγκύκλιο που απέστειλε  προς όλες τις διευθύνσεις διοικητικού.

Στη συνέχεια, εντός δέκα ημερών, οι αρμόδιες διευθύνσεις οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στο υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επανέλεγχου των μετατροπών από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014.

Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες, οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν – βάσει σχετικού υποδείγματος:

– Τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την κατηγορία και την ειδικότητα, στην οποία κατετάγησαν κατά τον χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου.
– Την υπηρεσία, στην οποία σήμερα υπηρετούν.
– Τις διατάξεις, βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
– Την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης.
– Τον φορέα, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα, στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί.

By