Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής: Ισόρροπη κατανομή των φαρμακείων στη χώρα

Στην 34 σελίδων έκθεση, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διατάξεις που αφορούν στα φάρμακα, επικαλούμενο την πάγια νομολογία του ΣτΕ

vouli2

Καμία αναφορά στο γάλα, αλλά επιμέρους ενστάσεις και προβληματισμούς για άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, όπως τα φάρμακα, την διανομή του κοινωνικού μερίσματος και το ΤΧΣ, εκφράζει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην έκθεση του που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στην 34 σελίδων έκθεση, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διατάξεις που αφορούν στα φάρμακα, επικαλούμενο την πάγια νομολογία του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία «τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήματα». Όπως επισημαίνεται «η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των φαρμακείων και μάλιστα υπό συνθήκες λειτουργίας εκτός των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και η ορθολογική και ισόρροπη κατανομή τους σε ολόκληρη τη Χώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο άμεσος και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμός του συνόλου του πληθυσμού με αναγκαία φάρμακα, αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν την επιβολή περιορισμών όχι μόνο στην άσκηση αλλά και στην πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού προσώπων που συγκεντρώνουν, κατ΄ αρχήν, τα νόμιμα προσόντα για την άσκησή του». Υπό το πρίσμα αυτό, υπογραμμίζεται ότι «θα έπρεπε με ειδική αιτιολόγηση να προκύπτει σαφώς στο νομοσχέδιο ότι δια της θέσπισης των ρυθμίσεων εξασφαλίζεται η ορθολογική και ισόρροπη κατανομή των φαρμακείων σε ολόκληρη τη Χώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο άμεσος και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμός του συνόλου του πληθυσμού με τα αναγκαία φάρμακα».

Σε ότι αφορά στη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, αναφέρεται ότι το περιεχόμενο της διάταξης είναι «γενικό και αφηρημένο», καθώς «ζητήματα όπως οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, προβλέπεται ότι ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση και ανατίθενται στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας αν και θα έπρεπε να προβλεφθεί η έκδοση προεδρικού διατάγματος».
Παράλληλα, το Επιστημονικό Συμβούλιο εκφράζει τον προβληματισμό του γιατί δεν τίθεται χρονικός περιορισμός ως προς την προτεινόμενη μείωση του επιδόματος προϋπηρεσίας για τη διάταξη με την οποία μειώνεται το ύψος του καταβλητέου επιδόματος προϋπηρεσίας για υπαλλήλους άνω των 25 ετών που είναι μακροχρόνια άνεργοι. Όπως αναφέρει «δεν τίθεται χρονικός περιορισμός ως προς την προτεινόμενη μείωση του επιδόματος προϋπηρεσίας, οπότε αυτή θα ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, όσο και αν αυτή διαρκέσει. Για το λόγο αυτό δημιουργείται προβληματισμός ως προς το κατά πόσον η προς ψήφιση ρύθμιση είναι σύμφωνη προς τη συνταγματική επιταγή της ισότητας στο βαθμό που η μείωση, ως διακριτική μεταχείριση, δεν περιορίζεται στο αναγκαίο προκειμένου να αποτελέσει επαρκές κίνητρο για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργου μέτρο, αλλά εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης».

Τέλος, προβληματισμό για τις δυνατότητες του ΤΧΣ «να διαθέτει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει σε τιμές χαμηλότερες της τιμής κτήσης τους ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας τους, καθώς και του αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα του».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By