Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Ήπια επιτοκιακή αποκλιμάκωση κατά τη σημερινή άντληση 1,3 δισ. ευρώ

 Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

troika athina euro

Μικρή αποκλιμάκωση του δανειακού κόστους της χώρας, κατά 5 μονάδες βάσης, παρατηρήθηκε κατά τη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αντλώντας 1,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,90% έναντι 3,95% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία της 15ης Οκτωβρίου 2013.

Η δημοπρασία αφορούσε έντοκα διάρκειας 13 εβδομάδων, συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,025 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, στις 12 μμ ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By