Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

Εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο από το Κιάτο ως τη Ροδοδάφνη

Θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα

proastiak

Σύμβαση για τις εργασίες που απομένουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο από το Κιάτο ως τη Ροδοδάφνη Αιγίου υπεγράφη από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ και την κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ ΑΕ».

Η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (ΝΔΣΓΥΤ) «Κιάτου- Πάτρας» είναι συνέχεια της ΝΔΣΓΥΤ «Αθηνών- Κορίνθου- Κιάτου» και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.

Το συγκεκριμένο έργο, μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κιάτου και της Σιδηροδρομικής Στάσης της Ροδοδάφνης Αιγίου.

Με αυτό το έργο ολοκληρώνεται η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο απαιτείται για την πλήρη λειτουργία της γραμμής και περιλαμβάνει τη σιδηροδρομική υποδομή, την αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, την κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες και τα κτίρια εξυπηρέτησής τους και ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για τη σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής.

Επιπλέον, περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου 1 και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο τμήμα από την έξοδο του σταθμού του Κιάτου έως το σημείο σύνδεσης με τη μελλοντική γραμμή που θα καταλήγει στο λιμάνι του Αιγίου, πριν από τη στάση της Ροδοδάφνης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 273 εκατ. ευρώ (με την έκπτωση, 227,043 εκατ. ευρώ χωρίς το ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007- 2013, με προθεσμία περάτωσης 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By