Πέμπτη, 29 Ιουλίου, 2021

Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση των μεταρρυθμίσεων ενίσχυσης των ευρωπαϊκών τραπεζών

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι τράπεζες της Ε.Ε. θα είναι ισχυρότερες σύμφωνα με τις αλλαγές που υπερψηφίστηκαν σήμερα από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αφορούν τον περιορισμό των μπόνους των τραπεζιτών  και την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, ενώ παράλληλα ισχυροποιούνται οι κανόνες εποπτείας τους.

fosphotos.com | Yiannis Kourtoglou
fosphotos.com | Yiannis Kourtoglou

Το πακέτο αυτό των μεταρρυθμίσεων κρίνεται ως το πιο ολοκληρωμένο έως σήμερα και φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, αφού καταστά ευκολότερη τη χορήγηση δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Το νέο αυτό νομοθετικό πακέτο είναι το πιο φιλόδοξο πακέτο μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ μέχρι σήμερα. Το νέο πακέτο με τους ενιαίους κανόνες για όλες τις 8.200 τράπεζές της είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα αποτελέσει την οροφή. Τώρα πρέπει να προσθέσουμε τους τοίχους: το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών και τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Ως νομοθέτες, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα επίπεδα των μισθών. Οι κανόνες για τα μπόνους των τραπεζιτών θα ενισχύσουν την αμεροληψία και τη διαφάνεια και θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας στον τραπεζικό τομέα», δήλωσε ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου Othmar Karas.

Τα μπόνους των τραπεζιτών

Η αναλογία βασικού μισθού και μπόνους των τραπεζιτών θα μειωθεί σε ένα προς ένα προκειμένου να περιορισθούν οι κερδοσκοπικές αναλήψεις κινδύνων. Η αναλογία αυτή θα μπορεί να αυξηθεί κατ” ανώτατο όριο σε ένα προς δύο μετά από έγκριση του 66% τουλάχιστον των μετόχων που κατέχουν το ήμισυ των μετοχών που εκπροσωπούνται, ή το 75% των ψήφων, εάν δεν υπάρχει απαρτία.

Προβλέπεται επίσης η αναβολή της καταβολής του 25% τουλάχιστον του κάθε μπόνους που υπερβαίνει το 100% του μισθού για κατ’ ελάχιστο πέντε έτη.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Οι τράπεζες της Ε.Ε. υποχρεώνονται να διατηρούν ένα κατ” ελάχιστον 8% κεφαλαίων καλής ποιότητας, εκ των οποίων περισσότερο από το μισό θα πρέπει να είναι ποιότητας με το χαμηλότερο κίνδυνο. Τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να ρευστοποιούνται εύκολα, δηλαδή να μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε μετρητά για να καλύψουν τις ανάγκες των καταθετών και πιστωτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον θα πρέπει να διατηρείται «απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου» για την απορρόφηση ζημιών και την προστασία του κεφαλαίου τους.

Χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Ο νέος κανονισμός προβλέπει μείωση του συντελεστή ονομαστικού κινδύνου που εφαρμόζουν οι τράπεζες όταν πρόκειται για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που μειώνει το αποθεματικό κεφάλαιο των τραπεζών για την κάλυψη ενδεχόμενων κόκκινων δανείων, καθιστώντας έτσι τα κεφάλαια αυτά διαθέσιμα προς δανεισμό.

Διαφάνεια και εποπτεία

Βάσει της νέας νομοθεσίας οι τράπεζες θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα κέρδη τους, τους φόρους που κατέβαλαν και τη βοήθεια που έλαβαν από κάθε χώρα, καθώς επίσης τον τζίρο τους και τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Από το 2014 αυτοί οι αριθμοί θα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ από το 2015 θα δημοσιοποιούνται πλήρως.

Οι τράπεζες θα ελέγχονται από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, της οποίας οι ελεγκτικές αρμοδιότητες θα διευρυνθούν.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By