Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Ευρωκοινοβούλιο: Κοινό σχέδιο ψηφίσματος για την Τουρκία

Ζητά το τέλος των απειλών και των μονομερών ενεργειών καθώς και τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών της Ε.Ε

fosphotos.com | EUROPEAN UNION
fosphotos.com | EUROPEAN UNION

Το τέλος των απειλών και των μονομερών ενεργειών καθώς και τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών της Ε.Ε ζητά από την Τουρκία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο κοινό σχέδιο ψηφίσματος που υιοθέτησαν οι πολιτικές ομάδες του Σώματος.

Το κοινό σχέδιο ψηφίσματος που θα συζητηθεί σήμερα και θα εγκριθεί αύριο από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκφράζει τη δυσαρέσκεια για την κλιμάκωση των απειλών και για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας κατά της Κύπρου σε σχέση με την ΑΟΖ, ενώ υπενθυμίζει τη νομιμότητα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμη, καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη δήλωση που εξέδωσαν η Ε.Ε και τα κράτη-μέλη της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, συμπεριλαμβανομένου του όρου ότι η αναγνώριση όλων των κρατών-μελών αποτελεί αναγκαίο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης.

Το σχέδιο ψηφίσματος τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλήρες κυριαρχικό δικαίωμα να αναζητά φυσικούς πόρους μέσα στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και ότι οι θαλάσσιες έρευνες της Τουρκίας πρέπει να θεωρηθούν παράνομες και προκλητικές, ενώ ζητά να αποσυρθούν άμεσα τα τουρκικά σκάφη που επιχειρούν στα ύδατα εντός της κυπριακής ΑΟΖ και γύρω από αυτήν.

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας συνιστούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της UNCLOS και καλεί εκ νέου την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την UNCLOS, που αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Το σχέδιο καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως την οδηγία της προς ναυτιλομένους και να απέχει από κάθε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλεί ακόμη την Τουρκία να σέβεται την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών της Ε.Ε στα χωρικά ύδατα και επαναλαμβάνει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών περιλαμβάνουν το δικαίωμα για σύναψη διμερών συμφωνιών αλλά και το δικαίωμα για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με την UNCLOS.

Η Ευρωβουλή συμμερίζεται την άποψη του ΟΗΕ ότι η ενδεχόμενη ανακάλυψη αποθεμάτων φυσικού αερίου θα είναι προς όφελος και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αν καταστεί δυνατό να εξευρεθεί βιώσιμη, πολιτική λύση για το τέλος της σύγκρουσης και πιστεύει ότι, με την απαραίτητη διαχείριση, η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή θα μπορούσε να βελτιώσει τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.

Υποστηρίζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί προσφυγές στον ΟΗΕ και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για παραβιάσεις σε εδάφη ή ύδατα της επικράτειάς της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών, και θεωρεί ότι η συνέχιση και η επανάληψη των ενεργειών αυτών θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε, μεταξύ άλλων σχετικά με τη διαδικασία ένταξής της.

Σημειώνει ότι είναι σημαντικό να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πάψουν οι απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι οι ενέργειες και οι απειλές υπονομεύουν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος και ζητά να υπάρξει σταθερότητα στην πολύ ευαίσθητη περιοχή, λόγω των προκλήσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν.

Τέλος, καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο, ενώ αναθέτει στον πρόεδρο της Ευρωβουλής να διαβιβάσει το ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών-μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

By