Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Ζημιές 1,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου

Εκτινάχθηκαν οι ζημιές λόγω της πώλησης των εργασιών της στην Ελλάδα και των αυξημένων προβλέψεων

banc_of_cyprus620

Ζημιές 1,8 δισ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2013 η Τράπεζα Κύπρου έναντι ζημιών 314 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, λόγω της πώλησης των εργασιών της στην Ελλάδα και των αυξημένων προβλέψεων.

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας περιλαμβάνουν προβλέψεις 539 εκ. ευρώ και ζημιά 1.366 εκ. ευρώ από την πώληση των ελληνικών εργασιών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφθασαν στο 36% των ακαθάριστου δανειστικού της χαρτοφυλακίου, με βάση τη νέα μεθοδολογία της ΚΤ, έναντι 29% που ήταν με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας, οι μικτές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 1% στα 28,3 δισ. ευρώ ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 40% στα 17 δισ. ευρώ.

«Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος αποκαταστάθηκε σε 10,5%», ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας, Τζον Χούρικαν.

«Σχέδια για την αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος βρίσκονται σε εξέλιξη και λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και τη διαφύλαξη της καταθετικής βάσης του Συγκροτήματος», δήλωσε.

Προτεραιότητά μας, τόνισε, παραμένει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των πελατών. «Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επικέντρωση μας στην ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού, στην πρόοδο αναφορικά με την πώληση μη-βασικών περιουσιακών στοιχείων και στη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να ανοικοδομήσουμε μια ισχυρή βάση για την ασφαλή επιστροφή των καταθετών στην Τράπεζα», κατέληξε ο κ. Χούρικαν.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By