Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Η Βουλή παραχωρεί τον ηλεκρονικό εξοπλισμό της σε σχολεία

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Βουλής παραχωρείται σε σχολεία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

www.fosphotos.com/Konstantinos Tsakalidis
www.fosphotos.com/Konstantinos Tsakalidis

Η Βουλή των Ελλήνων έχει αναπτύξει πρόγραμμα διάθεσης χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού της εξοπλισμού, με σκοπό να ενισχύσει την τεχνολογική βελτίωση εκπαιδευτικών μονάδων και κοινωφελών φορέων που αδυνατούν μόνοι τους να τα αποκτήσουν.

Με τον τρόπο αυτόν εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον και την υποστήριξή της στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε άλλες κατηγορίες πολιτών, ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ή ειδικού ενδιαφέροντος ομάδες.

Στο πνεύμα αυτό, η Βουλή έχει δωρίσει και συνεχίζει να προσφέρει ηλεκτρονικό, μηχανολογικό, εκπαιδευτικό και άλλο συναφές υλικό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, σκάνερ, εκτυπωτές, διαδραστικούς πίνακες, τηλεοράσεις, βιβλιοθήκες, βιβλία, κ.ά. ύστερα από αναβάθμισή τους όπου χρειάζεται.

Τα είδη αυτά διανέμονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτίστως απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, επαγγελματικά λύκεια, ορφανοτροφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της Ομογένειας, ιδιαίτερα σε γειτονικές χώρες, ειδικά σχολεία και συλλόγους, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, αθλητικούς ομίλους, φορείς για τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη εξαρτημένων ατόμων, κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων κ.λπ.

By