Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Η ελληνική κρίση χτυπά την προσχολική εκπαίδευση;

Το μικρότερο ποσοστό παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγία στην ΕΕ καταγράφεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat.

fosphotos.com | Alexandros Katsis
fosphotos.com | Alexandros Katsis

Τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη των «27» για τα παιδιά που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης καταφράφονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επισημαίνει τη σημασία των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν πως στην Ελλάδα μόλις το 8% των παιδιών έως τριών ετών πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και περίπου το 64% από τριών ετών έως έξι ετών πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2010 και 2011, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην «ΕΕ των 27» το 28% των παιδιών κάτω των τριών ετών πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και το 82% των παιδιών, μεταξύ τριών και έξι ετών, πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς ή σε νηπιαγωγεία.

Η ευρώπη των «27» θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να βελτιώσει τις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, εάν η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο της να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης στο 75% έως το 2020, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της.

Στην έκθεση προόδου διαπιστώνεται ότι μόνο οκτώ χώρες πέτυχαν τους δύο ειδικούς στόχους που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ ως προς τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Σύμφωνα με τους λεγόμενους «στόχους της Βαρκελώνης», που συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ το 2002, θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης για το 90% των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, καθώς και για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών.

«Ο κάθε γονέας γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η προσφορά υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών σε προσιτές τιμές και χωρίς δυσκολίες τόσο για την ανάπτυξη ενός παιδιού όσο και για τους εργαζόμενους γονείς. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής, λιγότερα από 1 στα 3 κράτη μέλη κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών», δήλωσε η κ. Viviane Reding, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια.

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο, εάν θέλουν να επιτύχουν τον στόχο που έθεσαν να αυξήσουν την απασχόληση στο 75%. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δαπάνη, αλλά ως επένδυση για το μέλλον

(Visited 1 times, 1 visits today)
By