Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Η Eurobank Properties θα διανέμει μέρισμα

Από τα τέλη του Απριλίου θα ξεκινήσει η καταβολή

eurobank_properties_logo_2_1

Η τακτική γενική συνέλευση της Eurobanki Properties αποφάσισε την καταβολή μερίσματοςς 0,18 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας,

, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε 0,18207 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 29 Απριλίου 2014, μέσω της πληρώτριας τράπεζας Eurobank Ergasias AE.

By