Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Η FG Europe πήρε ομολογιακό δάνειο 65 εκατ. ευρώ

Το δάνειο θα είναι 5ετούς διάρκειας, όπως ανακοίνωσε η εταιρία

euro-xartonomismata-oikonomia

Η FG Europe προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 65 εκατ. ευρώ με τις τράπεζες, Eurobank, Πειραιώς, Γενική, Alpha Bank και Εθνική με ποσοστά συμμετοχής 33,31%, 26,72%, 3,08%, 23,82% και  13,08% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «σκοπός του Δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, μακροπρόθεσμου και βραχυπορόθεσμου και η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε Κεφάλαιο κίνησης.

Το Δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη.

Η εξόφληση του Δανείου θα γίνει σε 10 συνολικά εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι εννέα ποσού € 5.050.500 και η δέκατη € 19.545.500.

Το επιτόκιο του Δανείου συμφωνήθηκε σε EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,5%. Το περιθώριο με βάσει τους ισχύοντες δείκτες, κυμαίνεται από 4-6%.

Το Δάνειο καλύπτεται με την προσωπική εγγύηση του κ. Γ. Φειδάκη και με ενεχυρίαση απαιτήσεων σε ποσοστό 10% του εκάστοτε υπολοίπου του Δανείου.»

(Visited 1 times, 1 visits today)
By