Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

Θετικό μήνυμα από τον Moddy’s για τις ελληνικές τράπεζες

Επιστροφή στην ανάπτυξη την περίοδο 2014 – 2015 για την ελληνική οικονομία σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης

article2426.w_l

Ο Moody’s προχώρησε την Τρίτη στην αναβάθμιση του outlook των ελληνικών τραπεζών σε «σταθερό» από «αρνητικό» που ήταν μέχρι σήμερα. Στη σχετική ανάλυση του, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία θα γράψει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το διάστημα 2014- 2015, για πρώτη φορά μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης.

Όπως επισημαίνει, η σταδιακή οικονομική ανάκαμψη, σε συνδυασμό με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και την επανάκτηση της πρόσβασης στις διατραπεζικές και διεθνείς αγορές κεφαλαίου, θα οδηγήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των χρηματοδοτικών πιέσεων και θα οδηγήσει σε σταδιακή ανάκαμψη της κερδοφορίας το 2015.

Επιπρόσθετα, το outlook λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη επιδείνωση στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού το 2014, αν και με πολύ πιο αργό ρυθμό από ότι προηγουμένως, επισημαίνει η Moody’s.

O διεθνής οίκος εκτιμά ότι παρά την αδύναμη εγχώρια ζήτηση στη σκιά των μισθολογικών περικοπών και της υψηλής ανεργίας, το λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθεί σταδιακά, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε ποιο ομαλές συνθήκες σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Η Moody’s προβλέπει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη για την Ελλάδα, κατά 0,3% του ΑΕΠ για το 2014 και 1,2% του ΑΕΠ για το 2015 (σ.σ. χαμηλότερα δηλαδή από τις προβλέψεις της Κομισιόν, 0,6% και 2,9% αντίστοιχα), χάρη στον τουρισμό και τις εξαγωγές. Οι μεταρρυθμίσεις μεταμορφώνουν την Ελλάδα σε μια περισσότερο εξαγωγικά προσανατολισμένη οικονομία, εκτιμά αντί του υφιστάμενου μοντέλου που στηρίχθηκε στην κατανάλωση.

Παρά την αδυναμία της αγοράς εργασίας και της ζήτησης, η Moody’s εκτιμά ότι το νέο μοντέλο θα δημιουργήσει περισσότερο βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By