Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Καμία αλλαγή στις αποδείξεις το 2014

Θα συνεχίσει να ισχύσει το υφιστάμενο καθεστώς για τις λιανικές πωλήσεις

apodixiΠαρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που αφορούν στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, ήτοι όλο το 2014 θα συνεχίσει να ισχύσει το υφιστάμενο καθεστώς για τις λιανικές πωλήσεις .

Διατάξεις που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων και θα ισχύσουν από το 2014 προβλέπουν σχετικά με τον ΚΦΑΣ την έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων (όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών).

Επίσης, προβλέπουν την αποσύνδεση του χρόνου έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής. Έτσι, καταργείται η υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Ακόμη, ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.

Η καθολική εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προβλέπεται από το 2015.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By