Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Καρέλιας: Κι όμως υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν… προσλήψεις

Διανομή μερίσματος 23,5 εκατ. ευρώ θα προτείνει το δ.σ. της εταιρείας στην γενική συνέλευση των μετόχων.

george-kareliaΜέρισμα ρεκόρ, αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό αλλά… και προσλήψεις εν μέσω κρίσης ανακοίνωσε η καπνοβιομηχανία Καρέλιας.

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της καλαματιανής καπνοβιομηχανίας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 21η Ιουνίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 23,515 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό 8,52 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο 12% σε σχέση με αυτό της χρήσης του 2011, και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 7,11% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το 2012 όχι μόνο δεν προχώρησε μείωση του προσωπικού και απολύσεις, αλλά αύξησε το στελεχιακό της δυναμικό στα 497 άτομα, έναντι 482 που απασχολούσε το 2011.

Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ελληνική αγορά αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα ασταθής κατά τους επόμενους μήνες, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ύφεσης, της υψηλότατης φορολόγησης των καπνικών προϊόντων και των αλλαγών στην διανομή αυτών.

Ελαφρά ανοδικά αναμένεται να κινηθούν οι πωλήσεις της στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δυτικής Ευρώπης γενικότερα. Βέβαια πολλά θα κριθούν από την πορεία των πωλήσεων στις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου, όπου οι πρόσφατες αυξήσεις στην φορολογία των καπνικών προϊόντων προκαλούν αβεβαιότητα, ενώ η συνεχιζόμενη ύφεση στις χώρες αυτές καθιστά, όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεσή της, επιβεβλημένη την απορρόφηση μέρους της αυξήσεως της φορολογίας, προκειμένου να μην υστερήσει η ανταγωνιστικότητα των σημάτων. Στις υπόλοιπες αγορές η αύξηση των πωλήσεων αναμένεται να είναι μικρότερη από αυτή των προηγουμένων ετών, ενώ αυξημένες θα είναι και οι δαπάνες προώθησης.

Στην Βουλγαρία αναμένεται εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό η κυκλοφορία νέων σημάτων και η επέκταση των προωθητικών ενεργειών είναι στις άμεσες προτεραιότητες του ομίλου. Στις πολύ σημαντικές αγορές της Αλβανίας και των λοιπών βαλκανικών χωρών οι όγκοι των πωλήσεών αναμένεται να κινηθούν στα περσινά επίπεδα, ενώ οι εργοστασιακές τιμές ενδέχεται να υποστούν μείωση σε ορισμένες από αυτές, κυρίως λόγω της διολίσθησης των τοπικών νομισμάτων αλλά και των συνεχιζόμενων αυξήσεων της φορολογίας τσιγάρων. Αυξητικά αναμένεται να κινηθούν οι πωλήσεις της στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Στις αγορές της Βορείου και Δυτικής Αφρικής, η εταιρεία κατάφερε περαιτέρω αύξηση πωλήσεων κατά το πρώτο δίμηνο, οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους.

Στις υπόλοιπες αγορές της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και Άπω Ανατολής, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη χρήση του 2012. Ωστόσο σκοπεύει να εμπλουτίσει την γκάμα των σημάτων της με περισσότερους κωδικούς ενώ οι πρόσφατες αυξήσεις λιανικών τιμών στην αφορολόγητη αγορά της Τουρκίας εκτιμάται θα έχουν θετική επίπτωση στην μικτή κερδοφορία ανά φορολογική μονάδα από την γείτονα χώρα.

By