Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022

ΚΕΠΕ: Σύντομα η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση

Σημαντική η παραμονή της ελληνικής οικονομίας σε πορεία εξισορρόπησης βασικών μεγεθών

ellada

«Έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση εντός του τρέχοντος έτους» βλέπει το  Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, καθώς όπως επισημαίνει αυτό μαρτυρούν όλες οι ενδείξεις έχοντας διανύσει το μέσον του 2014.

«Τέτοιες ενδείξεις παρέχονται τόσο από τις εξελίξεις σε μια σειρά πραγματικών μακροοικονομικών δεικτών, όσο και από την πορεία δεικτών που αντανακλούν τον βαθμό εμπιστοσύνης και τις προσδοκίες αναφορικά με την πορεία συνολικών και επιμέρους οικονομικών μεταβλητών. Οι εν λόγω ενδείξεις συμβαδίζουν, παράλληλα, με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών αναφορικά με την εκτιμώμενη μετάβαση σε θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 2014», εκτιμά το ΚΕΠΕ.

«Η παραμονή της ελληνικής οικονομίας σε πορεία εξισορρόπησης βασικών μεγεθών και μετάβασης σε περίοδο ανάκαμψης είναι σε σημαντικό βαθμό συνάρτηση της ενδυνάμωσης του κλίματος σταθερότητας και αξιοπιστίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Το κλίμα αυτό φαίνεται να εδραιώνεται και να μην αντιστρέφεται και μετά τη διεξαγωγή των δύο εκλογικών κύκλων του Μαΐου. Κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των σταθεροποιητικών τάσεων στην ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν παράγοντες που συνδέονται με την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την επιβεβλημένη προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων χωρίς καθυστερήσεις, καθώς και την υποστήριξη της αναπτυξιακής πορείας σε κλαδικό επίπεδο. Η πορεία της χώρας σε οικονομικούς όρους εξαρτάται σαφώς και από τις παγκόσμιες και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις», αναφέρει το ΚΕΠΕ.

Οι βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ είναι οι εξής:

  • Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Η προσέλκυση επενδύσεων και κυρίως ξένων, με έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι η ανεργία αποτελεί τροχοπέδη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
  • Η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας για τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, με έμφαση στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις.
  • Η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας/διαφθοράς, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς οι πρακτικές αυτές αυξάνουν σημαντικά το διοικητικό κόστος.
  • Η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος και η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για την είσπραξη των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Σημειώνεται, ότι στη χώρα μας έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται ήδη σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους ανωτέρω τομείς, ωστόσο απαιτείται ταχύτερη εφαρμογή των θεσμικών παρεμβάσεων, ώστε να διαχέονται με μεγαλύτερη ταχύτητα τα οφέλη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By