Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Κλείνει η χρηματοδοτική κάνουλα προς τη ΧΑ – Στη Βουλή η τροπολογία

Θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια»

xaΚατατέθηκε στη Βουλή, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ThePaper.gr,  η νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων, όταν εναντίον προσώπων που τα διοικούν ή βουλευτών τους έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές πράξεις.

Η τροπολογία θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια» και αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Η τροπολογία προβλέπει την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης ως ποινή για τα κόμματα των οποίων η ηγεσία είτε σημαντικός αριθμός  βουλευτών – ευρωβουλευτών είτε μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησής τους παραπέμπονται αμετάκλητα για τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187 Α, και 187 Γ του Ποινικού Κώδικα περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία επιβουλεύονται την δημόσια τάξη. Η διακοπή της χρηματοδότησης θα είναι οριστική εφόσον υπάρξει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως, οι βουλευτές της ΧΑ θα μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν σε νομοσχέδιο εφόσον λάβουν άδεια από τις εισαγγελικές αρχές.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ήρθη η απαγόρευση πρόσβασης στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, μετά την εξονυχιστική έρευνα του κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας το περασμένο Σάββατο, ενώ όπως πληροφορηθήκαμε ο Ευ. Μεϊμαράκης είχε δώσει εντολή να ελέγχεται κάθε βουλευτής που θα ήθελε να εισέλθει το Σαββατοκύριακο στο Κοινοβούλιο.

Η ρύθμιση

Αιτιολογική Έκθεση επί της τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια»

Άρθρο ……..
Με την προτεινόμενη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού προβλέπεται, ως στοιχειώδες μέτρο προστασίας της χώρας και της δημοκρατίας, η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, όταν ηγετικά στελέχη αυτών κατηγορούνται για τα εγκλήματα των άρθρων 134 (εσχάτη προδοσία), 138 (επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας), 139 (προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας), 148 παρ. 2 (διακεκριμένη κατασκοπεία), 187 (εγκληματική οργάνωση) ή 187Α (τρομοκρατικές πράξεις) του Ποινικού Κώδικα.

Η διάταξη αυτή, όπως και οι διατάξεις των δύο επόμενων παραγράφων ευθυγραμμίζονται με τις λοιπές διατάξεις του ν. 3023/2002, που είναι ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ο νόμος αυτός, όπως και η συνταγματική διάταξη την οποία εξειδικεύει, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ως φορέων μέσω των οποίων πραγματώνεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Όταν όμως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ότι, υπό το μανδύα ή υπό την κάλυψη ενός πολιτικού κόμματος, τελούνται από ηγετικά στελέχη αυτού, σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται άμεσα κατά της ίδιας της χώρας και του πολιτεύματος, ή πλήττουν βάναυσα τη δημόσια τάξη αυτής, ανακύπτει ανάγκη αποτροπής του ενδεχομένου άμεσης ή έμμεσης κατάχρησης της κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για την στήριξη των ως άνω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Την ανάγκη αυτή υπηρετεί η προτεινόμενη διάταξη της πρώτης παραγράφου.

Με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται ότι η αναστολή της χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης αίρεται, όπως είναι αυτονόητο, σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

Με τη διάταξη της τρίτης παραγράφου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων περί λήψεως του μέτρου της αναστολής και άρσης αυτού.

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια»

Άρθρο ……….

Μετά το άρθρο 7 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 7Α

Αναστολή χρηματοδότησης

1. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός δεκάτου των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός δεκάτου των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 134, 138, 139, 148 παρ. 2, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, αίρεται αναδρομικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτοκα στον δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.

3. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αναστολή, καθώς και η κατά την παράγραφο 2 άρση αυτής διατάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικώς τους συναρμόδιους Υπουργούς.»
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By