Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Κομισιόν: Επιβολή προστίμου στην Ελλάδα για επικίνδυνα απόβλητα

Με ένα κατ” αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ

5b903f73f39695349cc80b81375c100b_XL

Tην επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, με ένα κατ” αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ, μέχρι να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ζητά η Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με νέα προσφυγή της για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ε.Ε.

Η δικαστική απόφαση του 2009 σημείωνε την έλλειψη σχεδίου διαχείρισης για την αντιμετώπιση των διάφορων ειδών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ιατρικά απόβλητα και οι χημικές ουσίες, τα οποία παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο διάστημα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) και πολυχλωροτριφαινύλια (PCT).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, για να συμμορφωθεί η Ελλάδα, πρέπει:

– Να καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

– Να δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων. Για παράδειγμα, όπως τονίζει η Κομισιόν, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για την αναγέννηση ελαίων, την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την ανακύκλωση συσσωρευτών ή την ανάκτηση ορισμένων μετάλλων.

– Να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, έως ότου καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείρισή τους

Η Ελλάδα έπρεπε να έχει συμμορφωθεί πλήρως, εντός του 2013. Όμως, το πρώτο αναγκαίο βήμα για την επίλυση του προβλήματος, η θέσπιση κατάλληλου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, δεν έχει πραγματοποιηθεί και, έως σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

By