Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022

Κύπρος: Στο επίκεντρο της τρόικας η «Λαϊκή Τράπεζα»

Νέες επαφές για την πορεία του δημοσιονομικού προγράμματος της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη

laiki bank

Συνάντηση με τους επικεφαλής της τρόικας θα έχει σήμερα το πρωί στο υπουργείο οικονομικών η αρχή εξυγίανσης, που περιλαμβάνει τον υπουργό οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη και την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου.

Στη συνάντηση, ακολούθως, θα συμμετάσχει και η διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Άντρη Αντωνιάδου, η οποία αναμένεται να προβεί σε παρουσίαση του οδικού χάρτη για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας στα οποία περιλαμβάνονται και οι διάφορες θυγατρικές της τράπεζας στο εξωτερικό.

Επίσης, η κ. Αντωνιάδου θα αναφερθεί στο πού βρίσκεται το θέμα της ανάληψης από διεθνή οίκο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η πρώην Λαϊκή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου και ανέρχονται στο 18%.

Εξάλλου, σε τεχνοκρατικό επίπεδο θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων της ομάδας της τρόικας τα κλειστά επαγγέλματα, το σύστημα υγείας και τα μακροοικονομικά, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By