Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

Μελέτη για να γίνει δυνατή η είσοδος στο Ερέχθειο

Θα διαμορφωθεί ο εσωτερικός χώρος του μνημείου

EREXTHEIO2

Θα διαμορφωθεί ο εσωτερικός χώρος του Ερεχθείου, σύμφωνα με μελέτη που πήρε το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Αυτό σημαίνει ότι το μνημείο θα αποκτήσει νέο δάπεδο, κάτι που θα κάνει δυνατή την είσοδο στο εσωτερικό του.

Ακόμη, θα καταχωθούν οι θεμελιώσεις της βασιλικής, που κατασκευάστηκε τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους εξασφαλίζοντας την προστασία τους, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τη διατήρηση τμημάτων, αλλά και για τη χρωματική διαφοροποίηση στις επιχώσεις, που όχι μόνο βελτιώνουν την εσωτερική εικόνα του αλλά και προβάλλουν τις διάφορες ιστορικές φάσεις του.

Με το ίδιο σκεπτικό, στο δυτικό τμήμα του βόρειου κλίτους θα παραμείνει ελεύθερη η θύρα προς τον υπόγειο χώρο, όπου σύμφωνα με την παράδοση σώζονται στο βράχο τα τεκμήρια της διαμάχης Αθηνάς – Ποσειδώνα για την κηδεμονία της Αθήνας, ενώ προτάθηκε η μη κατάχωση του νάρθηκα της εκκλησίας, που μετατράπηκε σε οθωμανική δεξαμενή, προκειμένου να παραμείνουν ορατά τα σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας του μνημείου.

By