Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Μεταβίβαση του 3% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην York Capital

Προέβη την 10η Δεκεμβρίου 2013, στην μεταβίβαση 3.279.432 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου

ternaAΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημέρωσε ότι προέβη την 10η Δεκεμβρίου 2013, στην μεταβίβαση 3.279.432 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,00%, από το σύνολο των 53.463.665 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 48,9081%, που κατείχε άμεσα στην θυγατρική της εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στην εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Η ως άνω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε, σε υλοποίηση της από 4/11/2013 συμφωνίας, με τιμή 3,14 € ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 10.297.416,48 €.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατέχει πλέον άμεσα 50.184.233 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 45,9081% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By