Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις

Το υπουργείο Οικονομικών θα προσπαθήσει με αυτό τον τρόπο να μειώσει την ελεγκτική διαδικασία.

Του Νίκου Φιλιππίδη

german-euroΚατασχέσεις ταχύτατα και με ηλεκτρονικό τρόπο καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών. Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός θα στέλνει ηλεκτρονικά εντολή για δέσμευση λογαριασμών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων.

Και με αυτή τη διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να μειώσει στο ελάχιστο την ελεγκτική διαδικασία αλλά κυρίως να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Βέβαια, η νομοθεσία ορισμένες φορές καταστρατηγείται εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας του υπουργείου Οικονομικών με φορείς  του δημοσίου. Για παράδειγμα σε συνταξιούχο (με μηνιαία σύνταξη 600 ευρώ) με οφειλές στο δημόσιο που έλαβε τη σύνταξη του με καθυστέρηση 10 μηνών του παρακρατήθηκε από το δημόσιο το σύνολο του ποσού. Εαν τη σύνταξη την ελάμβανε κανονικά δεν θα γινόταν η κατάσχεση από την εφορία.

Ο νόμος προβλέπει ότι αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By