Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

Οδηγίες για δήλωση αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων

Έρχονται πρόσθετοι φόροι – Προθεσμία έως τις 15 Σεπτεμβρίου

eforiaΝα επικαιροποιήσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους αλλά και να δηλώσουν τις νομιμοποιημένες επιφάνειες αυθαιρέτων μέσω της δήλωσης Ε9 είναι υποχρεωμένοι όσοι είχαν μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους το 2012.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Ε9 λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου είναι πολύ σημαντική καθώς με βάση όσα δηλωθούν θα λογιστεί ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων από το 2014.

Από τη δήλωση αυτή οι φορολογούμενοι θα οδηγηθούν σε πρόσθετο φόρο ακίνητης περιουσίας και μεγαλύτερο τεκμήριο διαβίωσης.

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβληθεί το Ε9 του 2013 και τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί ως αυθαίρετα, παρείχε το τμήμα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα:

* τακτοποίηση ημιυπαίθριων με βάση το νόμο 3775/2009.  Στην περίπτωση αυτή:

– οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους
– τα αυθαίρετα κτίσματα αναγράφονται στην πραγματική κατάστασή τους.

* τακτοποίηση ημιυπαίθριων με βάση το Ν. 3843/2010. Στην περίπτωση αυτή:

– δεν απαιτείται η προσθήκη των ημιυπαίθριων στους κύριους χώρους, εφόσον δεν χρειάζεται η αναγραφή τού εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία. Αν, ωστόσο, έχουν δηλωθεί οι ημιυπαίθριοι χώροι σε προηγούμενο έντυπο Ε9 ως κύριοι ή βοηθητικοί, τότε δεν διαγράφονται
– όταν απαιτείται η αναγραφή στο Ε9 ακινήτου από άλλη αιτία, κατά την αναγραφή του συμπεριλαμβάνονται τα τ.μ. τού ημιυπαίθριου στους κύριους χώρους του ακινήτου
– δεν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούμενων χώρων, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, που είχαν δηλωθεί είτε σύμφωνα με τη χρήση τους είτε ως βοηθητικοί, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή τού εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία
– όταν οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9, οι χώροι αυτοί αναγράφονται στη δήλωση Ε9 ως χώροι κύριας χρήσης.

* νομιμοποίηση με βάση το Ν. 4014/2011. Στην περίπτωση αυτή:

– αυθαίρετα κτίσματα δηλώνονται στο Ε9 στην πραγματική κατάστασή τους, το επόμενο έτος από την «τακτοποίηση».
– οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By