Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

Ποιο το κόστος παραμονής μας στο ευρώ;

Όσες χώρες είναι μέλη της Ευρωζώνης έχουν ελάχιστη οικονομική και πολιτική επιρροή, εκτός της Γερμανίας!

fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros
fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros

Όσο οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι η είσοδος στο ευρώ ήταν μια καλή απόφαση, παραμένει μυστήριο το πώς οι χώρες της Ευρωζώνης δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή στο γεγονός ότι «αποκλείστηκαν» από βασικές οικονομικές αποφάσεις, δηλώνει ειδικός αναλυτής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστραλίας.

«Πολλές χώρες που εγκατέλειψαν το εθνικό τους νόμισμα, προκειμένου να ενταχθούν στο ευρώ, πλέον είναι αδύναμες με ελάχιστη ή μηδενική επιρροή επί της νομισματικής πολιτικής. Έχουν ελάχιστη ή μηδενική επιροή και σε θέματα οικονομικής πολιτικής.», σύμφωνα με τον Nick Parsons, επικεφαλή της έρευνας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στην Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (National Australia Bank /NAB).

Το σχόλιο αυτό έρχεται μετά από μια έρευνα του Pew Research Centre από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών, σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης, δηλώνει ικανοποιημένη από το κοινό νόμισμα. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων σε Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και η Γαλλία θέλουν να παραμείνουν στη ζώνη του ευρώ.

«… Πολλές χώρες απλά δεν συνειδητοποίησαν σε τι ακριβώς εντάσσονται, όταν έχασαν την ελευθερία ελέγχου του δικού τους νομίσματος», εξηγεί ο Nick Parsons.

Παρόλο που το ενιαίο νόμισμα παραμένει στην προτίμηση του κοινού, η όλη ιδέα της Ε.Ε. τίθεται πλέον όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση. Πέντε από τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες υπό έρευνα, δηλώνουν απογοητευμένες με την Ευρώπη των 27 κρατών μελών, ενώ η δημοτικότητα της Ευρώπης σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι πολίτες της, έχει μειωθεί στο 45% το 2013, από περίπου 60% το 2012.

«Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει φυγόκεντρες δυνάμεις που διχάζουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, διαχωρίζοντας τους Γάλλους από τους Γερμανούς και τους Γερμανούς από όλους τους άλλους», αναφέρει η έκθεση του Pew Research.

Η Γερμανία ήταν η μόνη χώρα, όπου τουλάχιστον το 50% των πολιτών της θεωρούσαν ότι έπρεπε να δωθεί μεγαλύτερη δύναμη στις Βρυξέλλες πρέπει να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Για τη χώρα που είναι η μεγαλύτερη πιστώτρια χώρα στην ευρωζώνη, «κάτι τέτοιο δεν αποτελεί έκπληξη», δήλωσε ο Parsons.

«Όταν παρατηρούμε τους Γερμανούς να υποστηρίζουν ότι θα προτιμούσαν ή τουλάχιστον θα συμφωνούσαν να παραχωρηθούν μεγαλύτερες εξουσίες στις Βρυξέλλες, πρόκειται περισσότερο για συγκεντρωτισμό της εξουσίας τελικά στην ίδια τη Γερμανία. Δεν συζητούν για παραχώρηση εξουσίας στο ευροκοινοβούλιο αλλά συγκέντρωση δύναμης, ελέγχου και εξουσίας τελικά στους πιστωτές.», καταλήγει ο ειδικός αναλυτής της National Australia Bank.

(Πηγή: RT.com)

(Visited 1 times, 1 visits today)
By