Πέμπτη, 6 Μαΐου, 2021

Οι ρυθμιστικές αρχές απομείωσης «τρομάζουν» τις τράπεζες

Επιφυλακτικές εμφανίζονται σε ποσοστό 88% όσον αφορά στις αλλαγές που εξετάζονται στο πλαίσιο των νέων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με έρευνα της Deloitte.

deloite esvtΙδιαίτερα επιφυλακτικές εμφανίζονται οι τράπεζες όσον αφορά στις αλλαγές που εξετάζονται στο πλαίσιο των νέων Διεθνών Προτύπων  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με στόχο τη σύγκλιση ανάμεσα στα διεθνή και τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα.

Παγκόσμια έρευνα της Deloitte κατέδειξε πως το 88% των τραπεζών που ερωτήθηκαν, δεν θεωρεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές των παγκόσμιων λογιστικών προτύπων βαδίζουν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στην επίτευξη σύγκλισης των λογιστικών απαιτήσεων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, έστω και αν πολλές τράπεζες υποστηρίζουν την σύγκλιση.

Σε ποσοστό 76% οι τράπεζες πιστεύουν ότι το χρονοδιάγραμμα για το τελικό Διεθνές Πρότυπο θα αναβληθεί πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2015, που έχει οριστεί ως υποχρεωτική ημέρα έναρξης ισχύος του, με αποτέλεσμα να καθυστερούν την έναρξη των σχετικών έργων μέχρι το δεύτερο μισό του 2013 ή αργότερα.

Το 69% των τραπεζών προτιμούν το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών απομείωσης του IASB καθώς εκτιμούν ότι το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών του IASB θα αντανακλά καλύτερα την επιχειρηματική απόδοση, θα έχει ευνοϊκότερη επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια και θα έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερη μεταβλητότητα στα κέρδη.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Deloitte οι επερχόμενες αλλαγές στην λογιστική της απομείωσης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες στο προσεχές διάστημα. Ειδικά για τις χώρες όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι υψηλές ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Κάτι που μπορεί  να επηρεάσει τον τρόπο που οι τράπεζες τιμολογούν τα δάνειά τους και να αυξήσει το κόστος παροχής συγκεκριμένων δανειακών προϊόντων

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By