Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Ολοήμερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων αποφάσισε το ΣτΕ

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητούσε να κριθεί αντισυνταγματική η σχετική υπουργική απόφαση

iatrikos sulogos

Την ολοήμερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων αποφάσισε με απόφασή του το ΣτΕ, απορρίπτοντας το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας που ζητούσε να κριθεί η σχετική υπουργική απόφαση ως αντισυνταγματική και παράνομη.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση που εκδόθηκε βάσει του Νόμου 3868/2010 «καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου.»

Επίσης, με την υπουργική απόφαση καθορίζεται η δαπάνη για τις ιατρικές επισκέψεις, τα χειρουργεία και τις άλλες επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται κατά την λειτουργία των νοσοκομείων μετά το ωράριο, ενώ καθορίζεται και η πρόσθετη αμοιβή για τους γιατρούς.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν θίγουν το υφιστάμενο σύστημα των γενικών εφημεριών των νοσοκομείων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By