Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

Οριστικό το λουκέτο στην Proton

Με τη σφραγίδα της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οριστικοποιείται το λουκέτο στην Τράπεζα «Proton», συμφερόντων του προφυλακισμένου στον Κορυδαλλό επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

protonbankA.jpg

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (απόφαση 419/2014) απέρριψε την αίτηση του κ. Λαυρετιάδη. Με την αίτησή του αυτή ζητούσε να κριθεί αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και παράνομη:

  1. Η από 9.10.2011 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «Proton Τράπεζα Α.Ε.» και τέθηκε υπό εκκαθάριση και
  2. η από 9.10.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία συστάθηκε «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.».

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Λαυρεντιάδης είναι βασικός μέτοχος της Proton και κατέχει από 24.3.2011 το 15,55% του μετοχικού κεφαλαίου της επίμαχης Τράπεζας (πριν την ημερομηνία αυτή κατείχε το 31,91%), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου την από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς του κ. Λαυρεντιάδη, μερικοί από τους οποίους μάλιστα απορρίφθηκαν ως απαράδεκτοι.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια, μεταξύ των άλλων, δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς ότι ο διορισμός επιτρόπου ήταν αντισυνταγματικός, αντίθετος στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τη νομοθεσία (άρθρο 63 του Ν. 3601/2007). Ούτε δέχθηκαν οι δικαστές τον ισχυρισμό της Proton ότι το κλείσιμο της επίμαχης Τράπεζας αποτελεί κύρωση. Και αυτό γιατί κρίθηκε ότι το κλείσιμο της επίμαχης Τράπεζας είναι προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο.

Ανατρέχοντας στο ιστορικό της υπόθεσης η Ολομέλεια αναφέρει ότι το 2001 χορηγήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος άδεια ίδρυσης της «Τράπεζας Επενδυτικών Δραστηριοτήτων», η οποία το 2006 μετονομάσθηκε σε «Proton Τράπεζα Α.Ε.».

Το 2010 από την αρμόδια επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος επιβλήθηκαν στην Proton κυρώσεις λόγω υπερβάσεων κατά 126.635.000 ευρώ των ορίων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, ενώ εντοπίστηκαν δάνεια υψηλού κινδύνου προς συγκεκριμένες εταιρείες.

Ακολούθησαν τον επόμενο χρόνο (2011) δύο έλεγχοι κατά τους οποίους διαπιστώθηκε πληθώρα προβλημάτων και πρακτικών παραβιάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας, όπως είναι εξαιρετικά αδιαφανές καθεστώς ελέγχου των συναλλασμένων με την Proton εταιρειών και ειδικά εξωχώριων εταιρειών, επικίνδυνες πιστωτικές επεκτάσεις, κ.λπ. Ακόμη, εντοπίστηκε ζημιά 445.608.000 ευρώ από μη είσπραξη απαιτήσεων.

Όμως οι εξηγήσεις που έδωσε η Proton για τα μελανά αυτά σημεία της στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν κρίθηκαν πειστικές. Έτσι, τον Αύγουστο του 2011 διορίστηκε επίτροπος. Σε σχετική έκθεση του επιτρόπου του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, αναφέρεται ότι έχει διαπιστωθεί αδυναμία του βασικού μετόχου κ. Λαυρεντιάδη να ενισχύσει με κεφάλαια την Proton, ενώ η δέσμευσή του για αύξηση του κεφαλαίου κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Τέλος, ο επίτροπος αναφέρει στην έκθεση του ότι θα είχε αρνητικές συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα η θέση της Proton σε εκκαθάριση και για το λόγο αυτό πρότεινε την ανάκληση της άδειας της.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By