Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

Ο Κων. Μουτζούρης αναλαμβάνει πρόεδρος της ΡΑΛ

Στόχος της κυβέρνησης η καλύτερη προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών

marina_limani600

Η σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων και των διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, αλλά και την εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εγκρίθηκε με υπ” αριθμόν 12 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εκδόθηκε τη Δευτέρα 14 Απριλίου και η λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή 2 Μαΐου.

Τα μέλη που θα συγκροτούν τη ΡΑΛ θα είναι εννέα, και θητεία τους θα είναι διετής.

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, αντιπρόεδρος ο επίτιμος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Δημήτριος Μπαντιάς και εισηγητές οι Γεώργιος Παπαδόπουλος (δικηγόρος) και Μαρία-Ιωάννα Παρασκευά (δικηγόρος). 

Μέλη οι Αντώνιος Πιτσουλάκης (αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος ε.α.), Ιωάννης Σακελλαρίδης (χημικός – στέλεχος επιχειρήσεων), Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου (δικηγόρος), Αντωνία Σέργη (δικηγόρος) και Κρίτωνας-Αθανάσιος Βαλλεράς (πυρηνικός μηχανικός-σύμβουλος επιχειρήσεων).

Η σύσταση της ΡΑΛ, που θα είναι αυτοτελής υπηρεσία τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά και θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβάνονταν στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

Οι αποδοχές των μελών της ΡΑΛ καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και των δαπανών μετακίνησής τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας.

Επίσης οι πόροι της ΡΑΛ θα προέρχονται από το τέλος το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση πάλι των δύο υπουργών επί των οργανισμών λιμένων και των λιμενικών ταμείων.

Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των ετήσιων εσόδων για τα λιμενικά ταμεία και 0,3% για τους οργανισμούς λιμένων ΑΕ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα το θέμα της δημιουργίας της ΡΑΛ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον επικεφαλής της ομάδας Δράσης Χορστ Ράιχενμπαχ.

Στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ότι «η ΡΑΛ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, την τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης -εθνικής και ευρωπαϊκής- νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, την υποστήριξη προς τις αρμόδιες Αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης. 

Επίσης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, την εξασφάλιση -σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού- της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, τη γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση -κατόπιν σχετικού ερωτήματος- στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων -περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λειτουργία της ΡΑΛ έχει κριθεί απαραίτητη από τα στελέχη της τρόικας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποκρατικοποιήσεων των λιμένων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By