Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε

 Yποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

fosphotos.com | Menelaos Myrillas
fosphotos.com | Menelaos Myrillas

Νέα  προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, που αφορά  τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.),   που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ.

Οι δηλώσεις των ανωτέρω υπόχρεων υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας  μέσω διαδικτύου.

H προθεσμία υποβολής τους και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους,  η οποία λήγει στις  15 Απριλίου 2013,   παρατείνεται έως και τις 31 Μαΐου 2013.

 

 

By