Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Παροχή ρευστότητας στους κτηνοτρόφους από την Τρ. Πειραιώς

Δύο νέες συμφωνίες στον τομέα της κτηνοτροφίας, με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Η Τράπεζα Πειραιώς επεκτείνει και στον κλάδο της κτηνοτροφίας την υλοποίηση του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας. Η τράπεζα υπέγραψε δύο νέες συμφωνίες στον τομέα της κτηνοτροφίας, με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ.

Οι δύο νέες αυτές συμφωνίες αφορούν σε χρηματοδοτικές προτάσεις που καλύπτουν το συνολικό παραγωγικό κύκλωμα. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξασφαλίζουν στους γεωργοκτηνοτρόφους την αναγκαία ρευστότητα για την απόκτηση των απαραίτητων ζωοτροφών, κατά την περίοδο της συγκομιδής τους και γεωργικών εφοδίων για την παραγωγή τους, και παράλληλα διασφαλίζουν τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος τους.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον κτηνοτρόφο με πρόσθετη (πέραν του ΕΛΓΑ) ασφάλιση για την πιθανή απώλεια παραγωγής, λόγω ασθενειών και φυσικών καταστροφών. Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας ξεκίνησε ήδη με την παροχή ρευστότητας για αγορά ζωοτροφών από συνεργαζόμενα καταστήματα, μέσω της κάρτας παραγωγού.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την αγορά του προϊόντος των κτηνοτρόφων από τις δύο εταιρείες και την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών, η οποία διασφαλίζει το εισόδημα του κτηνοτρόφου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By