Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022

Πελοπόννησος: Ξεκίνησαν οι ψεκασμοί για τον καταρροϊκό πυρετό

Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επιβεβαιωμένα ή και ύποπτα κρούσματα

psekasmosA

Ξεκίνησαν οι δράσεις καταπολέμησης του εντόμου-φορέα μετάδοσης του καταρροϊκού πυρετού των αιγοπροβάτων στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επιβεβαιωμένα ή και ύποπτα κρούσματα του καταρροϊκού πυρετού και στη συνέχεια θα γίνουν επαναληπτικοί ψεκασμοί στη χωρική επικράτεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση επιμέρους δράσεων, που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων μέσω της τοποθέτησης παγίδων για τα ακμαία έντομα, αλλά και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των εφαρμογών.

Σκοπός του προγράμματος καταπολέμησης του εντόμου φορέα του καταρροϊκού πυρετού είναι η προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, η εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ζώντων ζώων και η ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By