Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Περιμένει την έγκριση του ΤΧΣ η Eurobank για την εθελουσία

Εκτίμηση για αποχώρηση 700 εργαζομένων

eurobank11Έτοιμο το σχέδιο της εθελουσίας εξόδου από την Eurobank, το οποίο βρίσκεται στα χέρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και αλλά και της επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής “Ενωσης (DG Comp), όπου το ΤΧΣ θα συνεδριάσει για να δώσει την έγκριση.

Σημειώνεται ότι στόχος της Eurobank είναι η αποχώρηση περίπου 700 εργαζομένων. Μέσα από τη διαδικασία της εθελουσίας αναμένεται να εξοικονομήσει σε ετήσια βάση έως 32 εκατ ευρώ.

Το 2012 οι ελληνικές τράπεζες απασχολούσαν συνολικά 54.745 άτομα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αριθμός μειωμένος κατά 3,3% σε σχέση με το 2011. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των τραπεζιτών κάνουν λόγο για έως και 15.000 λιγότερους τραπεζοϋπαλλήλους μέσα στην επόμενη 3ετία, οπότε θα είναι σε ισχύ τα σχέδια αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπεζών.

Συγχώνευση με Νέα Proton Bank
Εν τω μεταξύ, τους βασικούς όρους της συγχώνευσης με τη Νέα Proton έδωσε στη δημοσιότητα η Eurobank. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Νέας Proton από την Eurobank και με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, με ημερομηνία ισολογισμών 30/6/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από σήµερα (σ.σ χθες) , 18/10/2013, είναι στη διάθεση των µετόχων της Eurobank, στις ιστοσελίδες των συγχωνευόµενων τραπεζών, καθώς και στην έδρα της Νέας Proton, τα κατωτέρω έγγραφα:

α) το Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως των ανωτέρω τραπεζών

β) οι Ισολογισµοί Μετασχηµατισµού της 30/6/2013 της Eurobank και της Νέας Proton
γ) οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Εκθέσεις ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων της Eurobank και της πρώτης υπερδωδεκάµηνης χρήσης της Νέας Proton και
δ) οι Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά µε τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση τραπεζών και το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης
(Visited 1 times, 1 visits today)
By