Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

Ποινική δίωξη σε βάρος της πρώην πρόεδρου και του γενικού διευθυντή του ΟΚΑΝΑ

Η δίωξη αφορά στο αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία

okana 1

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε σε βάρος της πρώην προέδρου του Δ.Σ του ΟΚΑΝΑ Μελπωμένης Μαλλιώρη και του γενικού διευθυντή Δημήτρη Πλατανιά, μετά από εντολή της Εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς Ελένης Ράικου.

Η δίωξη αφορά στο αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, με αντικείμενο μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ, στρεφόμενη κατά του Δημοσίου (κακούργημα).

Η δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν υποβολής αναφοράς της υφυπουργού υγείας (Ζέτας Μακρή) προς την Εισαγγελέα Α.Π. και ακολούθησε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία:

Α. Ενώ στις 17-5-2011 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΟΚΑΝΑ με αντικείμενο, την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου καταπολέμησης των ναρκωτικών στο πλαίσιο ελέγχου της διασποράς της νέας γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, τη δημιουργία νέων 17 κέντρων αποκατάστασης και παρακολούθησης της υγείας των χρηστών σε όλη την επικράτεια με διάρκεια τριών ετών, την κάλυψη δαπανών στελέχωσης και λειτουργικών εξόδων για δύο έτη από τη δημιουργία και τη λειτουργία εκάστου κέντρου με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα προέρχονταν από την τακτική επιχορήγηση του υπουργείου υγείας προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και μάλιστα εκταμιεύτηκε για το σκοπό αυτό ποσό 10.249.000 ευρώ.

Εν τούτοις το εν λόγω ποσό δεν διατέθηκε για τους αναφερόμενους σκοπούς, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ, γεγονός που οδήγησε το ΚΕΕΛΠΝΟ στις 18-5-2012 στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης.

Για το θέμα αυτό διενεργήθηκε έλεγχος από το σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) ο οποίος επιβεβαίωσε τη βασιμότητα των καταγγελλομένων.

Β. Μετά την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων ερώτησης σχετικά με τη μη απόδοση από τον ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ποσού 7 εκατ. ευρώ προερχομένων από την ετήσια επιχορήγηση του υπουργείου υγείας επιβεβαιώθηκε ότι: Ενώ ο ΟΚΑΝΑ είχε λάβει το χρονικό διάστημα 2009-2013 συνολικό ποσό 37.600.00 ευρώ, εν τούτοις δεν είχε αποδώσει προς αυτά τα κέντρα πρόληψης ποσό της τάξης 5,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τους ισχυρισμούς των τότε υπευθύνων του ΟΚΑΝΑ, το ποσό αυτό αποτέλεσε αντικείμενο προσωρινού εσωτερικού δανεισμού ώστε να καλυφθούν έκτακτες οικονομικές ανάγκες του ΟΚΑΝΑ χωρίς όμως να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία από τα οποία να επαληθεύεται ότι η πρακτική αυτή ακολούθησε τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και ότι ήταν δικαιολογημένη ή αναπότρεπτη.

Κατόπιν τούτων ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον επίκουρο εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Αντώνη Ελευθεριάνο.

Πάντως, η δικογραφία αρχειοθετήθηκε σχετικά με τα καταγγελλόμενα περί έκτακτης προμήθειας φαρμακευτικού σκευάσματος, καθόσον από την έρευνα δεν πιθανολογήθηκε ότι η εν λόγω προμήθεια υλοποιήθηκε κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης ή ότι προκάλεσε ζημία στην περιουσία του ΟΚΑΝΑ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By