Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται επίδομα ανεργίας

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για το επίδομα των 360 ευρώ.

oaed1Από σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου, θα μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα ανεργίας, στις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Το ποσόν ανέρχεται στα 360 ευρώ τον μήνα και δικαιούχοι του επιδόματος είναι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον διέκοψαν το επάγγελμά τους από την 1.1.2012. Η διάρκεια εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης, με ελάχιστο χρονικό διάστημα καταβολής τους τρεις μήνες και ανώτατο τους εννέα.

Οι προϋποθέσεις:

1. Η πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και η καταβολή της ειδικής εισφοράς.

2. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος.

4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση.

5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By