Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

«Πράσινο φως» για τις νέες μετοχές της ΕΤΕ

Στις 20 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων «χαρτιών» της τράπεζας

ethniki trapeza

H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.136.363.637 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εθνικής Τράπεζα που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 20η Μαΐου 2014.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.E.» και την αναλογική επιστροφή ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,65 ευρώ και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 27η Ιουνίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 1η Ιουλίου 2014.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By