Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Προκαταβολή της σύνταξης στο Δημόσιο

Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης στο Δημόσιο.

-Του Χρυσόστομου Τσούφη- 

FOSPHOTOS
FOSPHOTOS

Ρύθμιση που προωθείται για να εξαλειφθεί το φαινόμενο ο Δημόσιος υπάλληλος που έχει αιτηθεί να βγει στη σύνταξη, να παραμένει χωρίς αποδοχές μέχρι να βγει η σύνταξή του.

Συγκεκριμένα θα λαμβάνει το 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης το Υπουργείο Οικονομικών και φέρει τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

Με το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων:

Καθορίζεται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας. Παράλληλα περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης.

Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, των οποίων οι θάνατοι δεν είχαν δηλωθεί.

Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι στην περίπτωση που συνταξιούχος του Δημοσίου αυτοαπασχολείται και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και προκειμένου για στρατιωτικούς το 47ο, θα αναστέλλεται το ποσό της σύνταξής του που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Επικαιροποιείται, το νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By