Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Προχωράει το σχέδιο επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο

Με δύο εγκυκλίους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

dimosio2

Με δύο εγκυκλίους, οι οποίες περιγράφουν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων και υπουργικές αποφάσεις, η μία κοινή με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, για τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία, προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σχέδιο για το νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων, όπως αποτυπώθηκε στο νομοσχέδιο που έφερε τον Ιούνιο στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι γενικοί διευθυντές στο Δημόσιο, που θα είναι μειωμένοι κατά πολύ, δεδομένου του ότι σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων, που θα τεθούν σε εφαρμογή στις 29 Οκτωβρίου, οι δομές τους μειώθηκαν κατά 40% .

Συνολικά, με το νέο σύστημα θα επιλεγούν: 81 γενικοί διευθυντές, 383 διευθυντές, 1384 τμηματάρχες και 1.848 προϊστάμενοι.

Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε δύο άξονες, τις γραπτές εξετάσεις και τις προφορικές δομημένες συνεντεύξεις των υποψηφίων, υπό την υψηλή επίβλεψη του ΑΣΕΠ, ενώ τονίζεται ότι η επιλογή των γενικών διευθυντών θα βασίζεται κατά 30% στις γραπτές εξετάσεις και κατά 70% στη συνέντευξη, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τους διευθυντές θα είναι 40% εξετάσεις και 60% συνέντευξη και για τους τμηματάρχες η αναλογία θα είναι 50-50.

By