Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Στο 1,8 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος της Βουλής

vouli

Στα 1.856.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για το 2013 του Ιδρύματος της Βουλής έναντι των 2.508.900 ευρώ που ήταν ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το 2012 ενώ η τελική δαπάνη για το έτος ήταν 1.988.853 ευρώ.

Η σύσταση του Ιδρύματος το 2003 με σκοπό  «να καταστεί δίαυλος επικοινωνίας της βουλής με την κοινωνία» στην ουσία αναλαμβάνει εκδόσεις βιβλίων, δημιουργία εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επισκέψεις μαθητών στην Βουλή και τις εργασίες της Βουλής των Εφήβων.

Ανάμεσα στα προϋπολογιζόμενα έξοδα, ποσό 480.000 ευρώ αντιστοιχούν σε αμοιβές προσωπικού, 132.000 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές,  170.000 ευρώ σε διαχειριστικές δαπάνες, 347.000 ευρώ σε εκδόσεις, 415.000 ευρώ σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By