Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Πάνω από 170 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα του ΣΔΟΕ

Τον Απρίλιο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

FOSPHOTOS.COM Alexandros Katsis
FOSPHOTOS.COM Alexandros Katsis

Πρόστιμα που ξεπέρασαν συνολικά τα 170 εκατ. ευρώ, επέβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) τον Απρίλιο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1.270 έλεγχοι οι οποίοι αφορούσαν στη διακίνηση αγαθών και επιχειρήσεων στη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και διαπιστώθηκε ότι σε 325 περιπτώσεις δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ καταλογίσθηκαν 792 φορολογικές παραβάσεις με το ποσοστό της παραβατικότητας να φτάνει το 25,6%.

Το ύψος των προστίμων κατά τον μήνα Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, όπως ΦΜΥ κλπ, ανήλθε στο ποσό των 170.492.268 ευρώ. Τα πρόστιμα προέκυψαν από ελέγχους για έκδοση και λήψη εικονικών ή πλαστών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ, έλεγχοι ελευθέρων επαγγελματιών όπως ιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες κλπ.

By