Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Πόσο πάει…η «ταρίφα» για τους αστυνομικούς που φυλάνε επιχειρηματίες

Στα 2.000 ευρώ το «μηνιάτικο» | 50 ευρώ το ημερήσιο μίσθωμα των περιπολικών

astynomikotmimaΤέλος στην δωρεάν φύλαξη επώνυμων και επιχειρηματιών βάζει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, που φέρει επίσης την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, οι ιδιώτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες προστατευτικής φύλαξης (φρούρηση – συνοδεία ασφάλειας) για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός, εφόσον έχουν ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ, θα καταβάλλουν μηνιαίως ως τέλος υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε αστυνομικό που διατίθεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, για κάθε διατιθέμενο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας οι ανωτέρω ιδιώτες θα καταβάλλουν το ποσό των 50 ευρώ ανά ημέρα.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ιδιώτες για τους οποίους έχει κριθεί από την αστυνομία, μετά από σύνταξη σχετικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου, ότι χρήζουν προστατευτικής φύλαξης.

Επίσης, το κόστος παροχής υπηρεσιών επιβαρύνεται κατά περίπτωση με τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε και τις τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν σε μέσα και υλικά του Σώματος με υπαιτιότητα του εξυπηρετούμενου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με τις διατάξεις του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης επιχειρείται η απόσβεση του κόστους διάθεσης του προσωπικού, των μέσων και των κάθε άλλης μορφής εξόδων που συνδέονται με την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύονται τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς ποσοστό 4% επί των εισπρακτέων αποδίδονται απευθείας στα ασφαλιστικά τους ταμεία.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By