Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Πώληση στοιχείων σε Ουκρανία και Ρουμανία από την Τράπεζα Κύπρου

Ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ τα συνολικά έσοδα για την τράπεζα

trapeza kyprou

Την ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία αλλά και της επένδυσης στην Βanca Transilvania της Ρουμανίας,  ανακοίνωσε, σήμερα, Τετάρτη, η Τράπεζα Κύπρου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ολοκλήρωσε την πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία, που αποτελούνται από (α) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% του στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PSJC Bank of Cyprus, (β) τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την Τράπεζα στην PSJC Bank of Cyprus, και (γ) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία, στην Alfa Group.

Το τίμημα της πώλησης έχει αναθεωρηθεί σε 202,5 εκατ. ευρώ (10% έκπτωση από το αρχικό ποσό των 225 εκατ. ευρώ), όπου το ποσό των 102,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη εισπραχθεί, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ θα εισπραχθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

Πηγή: ΑΜΠΕ

By